Tarieven en kosten - Rates and costs GK4 Kart Series en BEKC 2022

Tarieven en kosten GK4 Kart Series en BEKC 2022
Rates and costs GK4 Kart Series and BEKC 2022

GK4 KART SERIES

Klasse/Class Honda Cadet
Raceday all-in € 145,00

Klassen/Classes Mini Parilla, Mini-Parilla Nationa(a)l, IAME X30 Junior, IAME X30 Junior Nationa(a)l, IAME X30 Senior/Master, Senior Nationaal
Raceday all-in € 235,00

Klasse Open Schakel
Raceday all-in € 175,00

Klasse Formula Honda 9PK
Raceday all-in € 145,00

BEKC ENDURANCE KARTING 4TEAMS

 2-uurs/2-hrs teamrace Rotax Max & IAME X30 Senior & Junior
Raceday all-in € 225,00

OVERIGE KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

LICENTIES:
Rijders minimaal Karting Club Level KNAF of RACB National Karting;
Voor overige nationaliteiten is de minimaal vereiste licentie de nationale clublicentie van een andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA.

Inschrijfgelden: betaling geschiedt bij inschrijving via d internetsite www.gk4kartseries.com.
Per afgezegde/niet deelgenomen wedstrijd wordt een bedrag van € 100,00 in rekening gebracht, dat met het vooruitbetaalde bedrag wordt verrekend. Voor de GK4 klassen Open Schakel en Formula Honda 9PK is dit bedrag gesteld op € 80,00.

REMARKS:

Licenses:
Drivers minimum Karting Club Level KNAF or RACB National Karting;
For other nationalities, the minimum license required is the national club license of another ASN under the auspices of the FIA.

The registration fee is paid upon registration via the internet site www.gk4kartseries.com.

An amount of € 100.00 will be charged per canceled/non-participated raceday, which will be deducted from the (pre)paid amount. For the GK4 classes Open Schakel and Formula Honda 9HP, this amount has been set at € 80.00.