Verdrijvingsvlakken, Track Limits, Safety Areas || Bromfietsen, Steps, Mopeds

25 juli 2023

Via deze weg willen we u informeren over twee onderwerpen:

  1. Verdrijvingsvlakken en Track Limits
  2. Gemotoriseerde steps en bromfietsen

Verdrijvingsvlakken en Track Limits
We zien dat tijdens de wedstrijden regelmatig de tracklimits worden overschreden en gebruik wordt gemaakt van de naast de baan gelegen kerbstones en verdrijvingsvlakken, waarbij ook vaak getracht wordt om op deze wijze een positie te verdedigen dan wel te winnen.
Dat is niet toegestaan ingevolge het Sportief Reglement en het wordt beschouwd als gevaarlijk- en/of onsportief rijgedrag. 
De kerbstones en verdrijvingsvlakken maken geen deel uit van de baan, de Track Limits - de uiterste belijning van de baan - worden aangegeven door witte lijnen.
In Genk wordt het uitsluitend toegestaan om na de start in de eerste ronde, in de eerste bocht gebruik te maken van het aldaar bij het uitkomen van de bocht gelegen verdrijvingsvlak. 
Let hierbij op de veiligheid als je de baan weer oprijdt. 
Daarna is het niet meer toegestaan en worden er ter beoordeling van de wedstrijdleiding straffen uitgedeeld.

Gemotoriseerde steps en bromfietsen
Zoals een aantal keren aangegeven, is het niet toegestaan om op het terrein van de banen te rijden met gemotoriseerde steps en bromfietsen, in welke vorm ook.
We doen een beroep op u. Laat u deze voertuigen aub thuis.


We would like to inform you about two topics:
1. Safety Areas - red and white shaded areas next to the track - and Track Limits.
2. Motorized steps and mopeds
 
Safety Areas and Track Limits
We notice that during the races the Track Limits are regularly crossed and the Kerbstones and Safety Areas, that lie next to the track are used, and that drivers in this way often try to defend or gain a position.
According to the Sporting Regulations, this is not allowed, it is considered dangerous and/or unsportsmanlike driving.
The Kerbstones and Safety Areas are not part of the track, the Track Limits - the outer lines of the track - are indicated with white lines.
In Genk, after the start in the first lap in the first corner, it is only allowed to use the Safety Area situated at the exit of the corner.
Pay attention to safety when you return to the track.
After that, it is no longer allowed and penalties will be handed out at the decision of the race management.
 
Motorized steps and mopeds
As indicated a number of times, it is not allowed to drive on the grounds of the tracks with motorized stpes and mopeds, in any form whatsoever.
We appeal to you. Please leave these vehicles at home.