Informatie nieuwe klasse - information new class - Mini-Parilla Nationa(al)l

In overleg met de dealergroep hebben we het besluit genomen om in de GK4 Kart Series 2021 met een nieuw Mini klasse te starten: 

MINI-PARILLA NATIONAAL

Hiermee stemmen we deze klasse af op de kampioenschappen waarmee we samenwerken, zodat ook hier een eenduidigheid ontstaat, die ook weer in het belang van de deelnemers is.

De klasse Mini-Parilla Nationaal wordt de startersklasse, waardoor in de klasse Mini-Parilla het subklassement Rookie komt te vervallen.
De leeftijd van de rijder is bepalend voor de klasse waarin hij of zij zal worden geplaatst.

De Mini-Parilla klassen met bijbehorende leeftijden vanaf 24-03-21:

1. Mini-Parilla
Vanaf 10 t/m 11 jaar (jaar dat je 12 wordt) (Overige leeftijden uitsluitend met toestemming ASN).
Waarbij de 10-jarigen de vrije keus hebben tussen de klassen Mini-Parilla en Mini-Parilla Nationaal.
Startnummers 801-899.
Minimum gewicht 110 kg.
Motor volgens technische reglement motor Miniswift tag (zonder uitlaat restrictor).

2. Mini-Parilla Nationaal
Vanaf 7 t/m 10 jaar (Overige leeftijden uitsluitend met toestemming ASN)
Waarbij de 10-jarigen de vrije keus hebben tussen de klassen Mini-Parilla en Mini-Parilla Nationaal.
Startnummers 901-999
Minimum gewicht 105 kg.
Volgens huidig technisch regelement Miniswift tag (met uitlaat restrictor)

Er wordt een afzonderlijk Technisch Reglement voor de klasse Mini-Parilla als download op de GK4 site geplaatst.

De inschrijfmogelijkheid voor de klassen is vanavond opnieuw opengesteld.

We verzoeken degenen die al hebben ingeschreven voor de klasse Mini-Parilla, om uiterlijk zondagavond 28 maart 2021 de geboortedatum en de leeftijd van uw rijder aan ons door te geven via email naar info@gk4kartseries.com. 
Zodat wij de rijders kunnen (her)plaatsen en de leeftijden kunnen controleren op de licentie.


Good evening everyone,

In consultation with the GK4 dealer group, we have taken the decision to start a new Mini class in the GK4 Kart Series 2021:

MINI-PARILLA NATIONAL

In this way we align this class with the championships we work with, so that a uniformity is created, which is in the interest of the participants.

The Mini-Parilla National class will be the starter class, which means that the Rookie sub-classification will be canceled in the Mini-Parilla class.
The age of the driver determines the class in which he or she will be placed.

The Mini-Parilla classes with corresponding ages from 03/24/21:

1. Mini-Parilla
From 10 to 11 years old (the year you turn 12) (Other ages only with permission from ASN).
The 10-year-olds have a free choice between the classes Mini-Parilla and Mini-Parilla National.
Start numbers 801-899.
Minimum weight 110 kg.
Engine according to technical regulations engine Miniswift tag (without exhaust restrictor).

2. Mini-Parilla National
From 7 to 10 years (Other ages only with permission from ASN)
The 10-year-olds have a free choice between the classes Mini-Parilla and Mini-Parilla National.
Start numbers 901-999
Minimum weight 105 kg.
According to current technical regulations Miniswift tag (with exhaust restrictor)

A separate Technical Reglement for the Mini-Parilla class will be placed as a download on the GK4 site.

We request those who have already registered for the Mini-Parilla class to send us the date of birth and age of your driver by email to info@gk4kartseries.com by Sunday evening March 28, 2021.
So that we can (re) place the drivers and check the ages on the license.