GK4 2024 - bespreken startnummers - reservation starting numbers

13 december 2023

We ontvangen verzoeken voor het reserveren van startnummers.

Hoe gaat het in zijn werk

  • Binnenkort wordt de inschrijving voor de zeven races opengesteld.
  • Wilt u aan een of meerdere races deelnemen kunt u de reservering per race uitsluitend online via de GK4 site maken via de link www.gk4kartseries/inschrijven.
  • Tot en met de tweede dag na de openstelling kunt u een startnummer reserveren via het daarvoor bestemde veld in de online reservering.
  • Gedurende deze termijn van twee dagen kunnen rijders hun startnummer van 2023 claimen.
  • Daarna worden startnummers op volgorde van binnenkomst van de eerste aanvrager toegewezen.

RESERVATION STARTING NUMBERS
 
Good afternoon everyone,

We are receiving requests for reservation starting numbers.  

How it works 

  • Registration for the seven races will be open soon.  
  • If you want to participate in one or more races, you can make the reservation per race exclusively online via the GK4 site via the link www.gk4kartseries/inschrijven. 
  • Up to and including the second day after opening, you can reserve a starting number via the appropriate field in the online reservation.  
  • During this two-day period, drivers will be able to claim their 2023 starting number.  
  • After that, starting numbers will be assigned in order of entry of the first applicant.