AFGELASTING-CANCELED GK4 KART SERIES EVENT DECEMBER 19-20, KARTING GENK

Samen met de kartbonden, NOC * NSF en Karting Genk hebben we er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het GK4 evenement van 19-20 december in Karting Genk plaats kon vinden.

Het zag er allemaal zo goed uit. Vakbonden en kartbaan werkten enthousiast met ons samen. In overleg met Karting Genk hadden we de datum verschoven naar 19-20 december omdat het er naar uitzag dat we dan zouden kunnen racen. Met dank aan de familie Lemmens voor hun inzet hierin.

Vandaag kregen we helaas het bericht dat de regering heeft besloten dat de wedstrijd niet door kan gaan. De huidige Covid-19-infecties zijn de belemmerende factoren.

Met pijn in ons hart zijn we daarom genoodzaakt om de GK4-race van 19-20 december op Karting Genk af te gelasten.

In de komende periode zullen we de situatie regelmatig evalueren samen met ASN's en tracks. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over eventuele wijzigingen.


Good evening everyone,

Together with the kart ASN's, NOC * NSF and Karting Genk, we did everything we could to ensure that the GK4 event from December 19-20 in Karting Genk could take place.

It all looked so good. ASN's, Karting Genk and NOC^NSF worked enthusiastically with us.
In consultation with Karting Genk we had moved the date to December 19-20, because it looked like we would be able to race then. Thanks to the Lemmens family for their efforts in this.

Today we unfortunately received the message that the government has decided that the event cannot go ahead. The current Covid-19 infections are the hindering factors.

With pain in our hearts we are therefore forced to cancel this GK4 race from December 19-20 in Karting Genk.

In the upcoming period we will regularly evaluate the situation together with ASN's and tracks. We will inform you as soon as possible of any changes.