Afgelasting BEKC/Tillotson event 2 - Eindhoven 18/19 april 2020

Het Covid-19 virus noopt ons om het tweede event van de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME/TILLOTSON T4/BEKC, dat stond gepland voor het weekeinde van 18/19 april op Circuit de Landsard Eindhoven af te gelasten.

We hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid door deze moeilijke tijd komen en willen allen die getroffen zijn of worden door het Coronavirus sterkte wensen.
We hopen ook dat we met ons allen door ons gedrag er voor kunnen zorgen dat dit rampscenario binnen afzienbare tijd doelmatig bestreden kan worden, zodat we elkaar snel weer kunnen treffen.

Zoals bekend gemaakt volgen we samen met de KNAF van dag tot dag de berichtgeving vanuit de overheid.
We zitten niet stil en kijken met Eindhoven en de andere banen naar een vervangende datum voor dit weekeinde. Een vervangend weekeinde dat er zeker zal komen. We hebben diverse opties en draaiboeken klaar liggen en bezien deze de komende periode in het licht van de overheidsmaatregelen.

De al gedane inschrijvingen worden doorgeschoven naar de nog aan te kondigen vervangende wedstrijd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Organisatie IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME-Tillotson T4-BEKC-NKH- GK4


Good morning all,

The Covid-19 virus forces us to cancel the second event of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME / TILLOTSON T4 / BEKC, which was scheduled for the weekend of April 18/19 at Circuit de Landsard Eindhoven.

We hope that you and your loved ones get through this difficult time in good health and wish all those affected by the Coronavirus strength.
We also hope that through our behavior we can all ensure that this disaster scenario can be combated efficiently in the foreseeable future, so that we can meet again soon.

As announced, we follow the reports from the government day by day together with the KNAF.
Together with Eindhoven and the other racetracks, we are looking for a replacement date for this weekend. A replacement weekend that will certainly come. We have various options and scenarios ready and will consider them in the light of government measures in the coming period. The registrations already made, will be moved to this replacement event.

Hoping to have informed you sufficiently.

Organization IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME-Tillotson T4-BEKC-NKH- GK4.